Mládež v akci a celoroční činnost 2019

Díky finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Statutárního města Brna jsme mohli v roce 2019 podpořit celoroční činnost schol a kroužků v Brně, Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina, tábory a také provoz centra mládeže „Mamre“ v Osové Bítýšce.

Děti a mládež si rozvinuly své dovednosti nejen v sólovém i sborovém zpěvu, rytmice, ale i v týmové spolupráci. Jsou vedeni ke smysluplnému využívání volného času i dobrovolnické práci ve svém okolí. Bystrcká schola například zorganizovala dobročinný koncert pro organizaci Mary´s meals, která podporuje výživu a vzdělávání dětí v rozvojových zemích. Mimo to scholy často doprovází nebo pořádají nejrůznější akce jako je misijní bazárek, mikulášská besídka, zpívání pro seniory apod. Pravidelná činnost  kroužků je také doplněna o pohybové, aktivity (lyžování, bruslení, fotbal, florbal), hry, výlety do přírody nebo víkendové pobyty.

V roce 2019 jsme s pomocí dobrovolníků, hlavních táborových vedoucích, pomocných asistentů i dalších vedoucích skupin dětí a mládeže zrealizovali 31 táborů a pobytových akcí, zajistili celoroční činnost 10 kroužků a zájmových skupin, provoz a realizaci akcí pro děti a mládež na centru v Osové Bítýšce.

Děkujeme všem dobrovolníkům, dárcům a sponzorům.

Za finanční podporu děkujeme i Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Statutárnímu městu Brnu.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.