Školení hlavních vedoucích dětských táborů 2016

Všechny vás srdečně zveme na již dlouho očekávané Školení hlavních vedoucích dětských táborů, které se uskuteční 27.-29.května 2016 v Osové Bítýšce.

shtvplakat

Vzdělávací víkend pro všechny, kteří dělají hlavní vedoucí dětských táborů, akreditovaný MŠMT.

Probírané okruhy:

  1. Právo a právní předpisy (práva a povinnosti provozovatele, organizátora, právní předpisy atd.)
  2. Hospodaření tábora (rozpočet, smlouvy, dokumentace, atd.)
  3. Bezpečnost a ochrana zdraví (požární ochrana, hygienické požadavky, mimořádné situace atd.)
  4. Zdravověda (první pomoc, zdravotnická dokumentace..)
  5. Pracovníci tábora (výběr pracovníků, motivace, týmová spolupráce..)
  6. Pedagogika a psychologie (zásady pedagogické činnost, vliv prostředí..)
  7. Programová příprava tábora (výchovně vzdělávací cíle, denní režim, táborové hry..)
  8. Organizační příprava tábora (typy táborů, harmonogram příprav, plánování, spolupráce s rodiči aj.)
  9. Duchovní život na táboře (témátka, slova na den, aj.)

Školení je zakončeno absolvováním testu ze základních znalostí. Po úspěšném napsání testu získáte oprávnění vykonávat funkci hlavního vedoucího dětských zotavovacích a jiných podobných akcí. Platnost tohoto oprávnění je časově neomezená

Víkend je určen pro starší 18 let, protože oprávnění platí až po dosažení plnoletosti.

Cena Školení je 600 Kč pro členy Sdružení Petrov a 700 Kč pro ostatní.

Přihlášky (jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní kontakt, mail) podávejte na: novakova@biskupstvi.cz

Těšíme se na Vás! 🙂

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.