Vedení spolku

Statutární orgán spolku – předseda:

  •   Mgr. Roman Kubín

 Jednatelka:

  •  Ing. Jitka Tesařová

Rada je nejvyšším orgánem sdružení a schází se dle potřeby, nejméně jednou do roka.

Členové rady:

  • určen biskupem nebo generálním vikářem biskupství brněnského k vedení DCM:
  • Mgr. Roman Kubín
  • jmenovaní tímto knězem:
  • Veronika Nováková
  • Ing. Jitka Tesařová
  • Ing. arch. Jiří Jeniš
  • Bc. Blanka Prokopová, DiS.

Comments are closed.