GDPR – Informace o zpracování osobních údajů

verze č. 1 k 1. 6. 2018

Sdružení Petrov, z. s.,  IČ:  48 51 52 21, se sídlem Petrov 5, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) a dále zpracovává osobní údaje také jako zpracovatel.

Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, prostřednictvím telefonu na čísle 533 033 229 nebo pomocí e-mailové adresy sdruzenipetrov@gmail.com.

Zpracovávané údaje a jejich účel

Sdružení Petrov, z. s., zpracovává osobní údaje v souvislosti s činností spolku v těchto oblastech:

 • personální agenda (zaměstnanci),
 • pořádání kurzů a akcí pro veřejnost,
 • táborová činnost,
 • poskytování sociálních služeb,
 • členská databáze spolku,
 • marketingová sdělení (pozvánky na akce).

Při zpracování osobních údajů se správce řídí platnou legislativou a zákonem stanovenými lhůtami tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů. Doba zpracovávání údajů vychází ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákona č. 565/1991 Sb., o účetnictví a ze smluvních podmínek poskytovatelů dotací a nadačních příspěvků.

Předávání údajů třetí osobě

Sdružení Petrov se snaží předávání minimalizovat a chránit práva subjektů údajů. Předávání informací v některých případech nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, smluvního vztahu, vedení účetnictví nebo spolupráce s dalšími organizaci (např. při pořádání celostátních akcí).

Sdružení Petrov sdílí informace s těmito stranami:

 • Biskupství brněnské, resp. Diecézní centrum mládeže (DCM) a Diecézní centrum života mládeže (DCŽM) za účelem spolupořádání akcí pro veřejnost a kurzů.
 • Účetní firma v souvislosti se zpracováním účetnictví spolku, vyplácením mezd a vedením personální agendy.
 • Orgány státní správy a veřejné správy na základě zákonné povinnosti a také v souvislosti s činností spolku.
 • Další partneři – Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s. – v případě spoluorganizace celostátních akcí pro veřejnost.
 • Služby třetích stran – Sdružení Petrov ve spolupráci s DCM a DCŽM využívá při své činnosti služby společností Facebook, Google, YouTube a Instagram. Tyto třetí strany mohou shromažďovat nebo získávat určité informace o tom, jak používáte služby, včetně získávání informací prostřednictvím používání souborů cookies, pixelů, beacons a podobných technologií. Organizace Sdružení Petrov nemá kontrolu nad tímto shromažďováním dat a nad postupy těchto společností. Buďte opatrní a přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů platná pro webové stránky a služby třetích stran, které používáte a zkontrolujte svá nastavení.

Práva subjektů údajů

 • Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a zažádat o kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
 • Požádat o opravu nepřesných osobních údajů nebo o doplnění neúplných osobních údajů.
 • Odvolat souhlas se zpracováním údajů pro účely, kde je požadován.
 • Požádat o výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů.
 • Pokud nebudete s vyřízením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit kontaktování správce některým z výše uvedených způsobů.

Comments are closed.