Dětský dům Zábrdovice – Asaben

(Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi)

Posláním DDZ-Asaben (romsky úsměv) je spolupracovat s rodinami, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, která je ve velké míře způsobena tím, že žijí v sociálně vyloučené lokalitě města Brna.Rodiny navštěvujeme v jejich prostředí a pomáháme jim řešit jejich problémy. Specifikem naší služby je důraz na předškolní vzdělávání dětí.

Systém práce chce působit pozitivně na rodiče, aby se zajímali o znalosti a dovednosti svých dětí, aby je v získávání znalostí a dovedností uměli podporovat a dále rozvíjet v domácím prostředí. Velkou snahou je připravit, motivovat, a podpořit rodiče ke spolupráci na školním vzdělávání dětí.

Program klubu je zaměřen  na zmírnění jazykové bariéry, nácvik sebeobsluhy, rozvoj hrubé i jemné motoriky a vedení dětí k pozornosti, vytrvalosti, samostatnosti. Při práci s dětmi uplatňujeme individuální přístup

Pracovníci DDZ-Asaben jsou v neustálém kontaktu s rodiči, protože děti si ráno vyzvedávají v rodinách a po skončení klubu opět doprovází domů

Poskytování našich sociálních služeb se řídí regionálními kartami Jihomoravského kraje.

Comments are closed.