Děstký dům Zábrdovice – Asaben

(Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi)

Posláním DDZ-Asaben (romsky úsměv) je spolupracovat s dětmi a jejich rodinami tak, aby děti byly připraveny na bezproblémový vstup do základní školy a ukázat rodičům, jak doma rozvíjet vzdělání svých dětí Posláním DDZ-Asaben je pozitivně působit na rodiče, aby se zajímali o znalosti a dovednosti svých dětí, aby je v získávání znalostí a dovedností uměli podporovat a dále rozvíjet v domácím prostředí. Posláním DDZ-Asaben je připravit a motivovat rodiče ke spolupráci na školním vzdělávání dětí a podpořit samostatnost rodičů v péči o vzdělání dětí Posláním DDZ-Asaben je snaha o začlenění rodin do majoritní společnosti a podpora jejich samostatnosti

Cílovou skupinou jsou romské děti ve věku 4-7 let bydlící v blízkém okolí a jejich rodiny.

Program klubu je zaměřen především na zmírnění jazykové bariéry, nácvik sebeobsluhy, rozvoj hrubé i jemné motoriky a vedení dětí k pozornosti, vytrvalosti, samostatnosti. Při práci s dětmi uplatňujeme individuální přístup. S dětmi se v klubu scházíme čtyřikrát týdně dopoledne, skupinu tvoří 12 dětí a 2 vychovatelky.

Pracovníci DDZ-Asaben jsou v neustálém kontaktu s rodiči, protože děti si ráno vyzvedávají v rodinách a po skončení klubu opět doprovází domů. Další možnost kontaktu s rodinami dětí tvoří pravidelné návštěvy pracovníků klubu. Při návštěvách rodin je možnost seznámit rodiče s pokroky dětí a také rodiče více motivovat k práci s dětmi i v domácím prostředí.

Na klub navazuje doučování v rámci DDZ. Je tedy možné dále děti sledovat a pracovat s nimi i po ukončení docházky do klubu.

Comments are closed.