Dětský dům Zábrdovice – FARA

Posláním nízkoprahového klubu je nabídnout romským dětem a mládeži  od 6 do 18 let z ohrožujícího prostředí bezpečné místo pro osobní rozvoj, seberealizaci a orientaci na hodnoty, které zmírňují sociální vyloučení. Toto prostředí se vyznačuje nevyhovujícími podmínkami v rodině (např. nevyhovující rodinné prostředí, nedostačující zázemí a prostor pro soukromí v rodině, omezené možnosti pro trávení volného času….) a konfliktními společenskými situacemi (např. experimentování s návykovými látkami, drobná kriminalita, příslušnost k jinému etniku, vyhraněný životní styl…).

Cíle DDZ-FARA:
zvyšovat vzdělanost romských dětí a mládeže nabídnout prostor pro osobní rozvoj, seberealizace a orientaci na hodnoty, které zmírňují sociální vyloučení

Aktivity DDZ-FARA:
Pravidelné aktivity – volnočasové kroužky
Aktivity závislé na počtu bodů (= doplňkové služby) – výlety, výlety na kolech, chaty (pobytové akce mimo Brno)

Sociální služby:

  • Rozhovor
  • Poradenství
  • Krizová intervence
  • Aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
  • Asistence při jednání s rodiči
  • Asistence při jednání s úřady, školou
  • Asistence při řešení sociálních problémů

Stěžejní část odpoledního programu probíhá ve velkém sále, kde je možnost zahrát si stolní tenis, stolní fotbal, poslouchat hudbu, příp. hrát na hudební nástroje v hudebně. DDZ-FARA také nabízí možnost zahrát si kulečník či využít posilovnu.

V rámci nízkoprahového klubu probíhají kroužky, určeny přítomným uživatelům bez věkového či jiného omezení, kteří jsou ve stanovenou dobu v klubu až do naplnění kapacity (Vaření, Všeználek, Kriskros, Activity, Praktika).

Jaké kroužky nabízíme?

Activity
Herní aktivity jsou zaměřeny na rozvíjení intelektuálních schopností dětí (čtení, psaní, počítání, logický úsudek). Pracovník však dbá na to, aby kroužek probíhal zábavnou formou – jedná se o volnočasovou aktivitu.

Kriskros
Jedná se o aktivity určené pro zlepšení čtení (četba na pokračování, kvízy, hry s písmeny, popisování obrázků…).

Praktika
Jedná se o volnočasovou aktivitu, při níž si děti mohou vyrobit různé předměty (zvířátka, prostírání…) a odnést si vyrobené věci domů. Aktivity jsou určené k rozvoji jemné a hrubé motoriky, manuální činnosti, základní praktické zkušenosti (např. přišití knoflíku).

Vaření
Cílem je naučit děti vařit a také hospodařit s penězi. Při vaření také probíráme různá témata a bavíme se o tom:

  • jak potraviny uchovat delší dobu
  • jak má vypadat zdravá životospráva
  • jak dodržovat pitný režim

Všeználek
Kroužek navazuje na aktivity Diskuzního kroužku, není však zaměřen přímo na diskuzi o problémech ze života, ale spíše na různé zpracování a úhly pohledů na konkrétní aktuální témata. Vedoucí k práci využívá formu videa,

koláže, hry a jiných aktivizujících činností.

Řízené preventivní programy 

slovíčko

Slovíčko probíhá každý den formou preventivní diskuze na určité téma (každý měsíc se téma obměňuje)

Projekt dětský dům Zábrdovice – FARA podporuje

1384941229logo_brno_bile
MMB poskytlo pro celoroční sportovní činnosti romských dětí a mládeže v oddílech všestrannosti dotaci ve výši 15 000Kč

Poskytování našich sociálních služeb se řídí regionálními kartami Jihomoravského kraje.

Comments are closed.