Doučování

Program Doučování navštěvují děti ve věku 5 – X let, tedy po celou kdy dochází do školy (od přípravného ročníku po získání vysokoškolského diplomu ;-)). V rámci programu Doučování probíhá kroužek Přípravka určený dětem, které navštěvují přípravný ročník ZŠ. Kroužek probíhá 3x týdně. Náplní je rozvoj grafomotoriky, české slovní zásoby, vědomostí a dovedností potřebných k úspěšnému vstupu do 1. třídy ZŠ. Doučování pak probíhá od úterý do pátky v době přibližně od 13 do 18 hodin.

V rámci Doučování se děti nejen učí a plní domácí úkoly, za vzornou docházku do školy a na Doučování se mohou účastnit nejrůznějších volnočasových kroužku jako např. Zpívání, tanec, výtvarka, apod.

Podmínkou pro možnost účasti na Doučování je školní docházka. Pokud dítě nebylo ve škole, na Doučování nemůže. V rámci Doučování jsme také v úzkém kontaktu nejen s rodiči dětí, ale také s učitelkami. Každý týden se snažíme kontaktovat každou paní učitelku, která ve škole učí některé z našich dětí a probrat s ní, co je potřeba se doučit, na co se zaměřit. S rodiči jsme vzhledem tomu, že si děti doma vyzvedáváme a následně je vracíme domů v každodenním kontaktu.

V rámci Doučování máme taky vypracovaný motivační program, kde se ti nepoctivější v daném měsící mají možnost účastnit Překvapení (kino, divadlo, hvězdárna, bongo apod.). Překvapení proto, že děti dopředu neví, kam se půjde. Za body získané na Doučování si také děti mohou kupovat školní pomůcky. Ti, kteří v daném měsící ani jednou ve škole nechyběli, navštíví začátkem dalšího měsíce cukrárnu.

Nejen o hlavních prázdninách, ale v průběhu celého roku pořádáme pro děti pobytové akce, na které se vždy velmi těší a my si na jejich konci můžeme říct „Děti si užily a my to přežili“

Comments are closed.