Klub Čhavore

Klub Čhavore navštěvují děti ve věku 4-5 let. Klub probíhá 4x týdně od úterý do pátky v době od 8 do 12 hodin. V rámci klubu si děti nejen rozvíjí grafomotoriku, získávají znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšný nástup do ZŠ, ale především si rozvíjí českou slovní zásobu, neboť tato je pro vstup do ZŠ velmi důležitá. V domácím prostředí se s češtinou příliš nesetkají, jejich mateřským jazykem je romština, pro mnohé je to jediná možnost, jak si českou slovní zásobu rozvíjet.

V rámci klubu Čhavore jsme v neustálém kontaktu s rodiči, neboť si děti do i ze zařízení vodíme, případně je vodí rodiče, pokud bydlí „mimo oblast přívodů“. V úzkém kontaktu jsme také se školami, kam od nás děti přechází buď do 1. třídy nebo přípravného ročníku.“

Comments are closed.