O Sdružení Petrov

  • Sdružení Petrov je nestátní neziskovou organizací, která vychází z křesťanských principů.
  • Sdružuje aktivity mladých lidí brněnské diecéze.
  • Sdružení vzniklo 13. září 1993 a úzce spolupracuje s brněnským Diecézním centrem pro mládež.
  • Od roku 1997 je členem Asociace křesťanských sdružení mládeže.
  • Zároveň jsme členem Rady dětí a mládeže kraje Vysočina.
  • Hlavní náplní činnosti sdružení je práce s dětmi a mladými, kdy se je snažíme vést k postupnému převzetí zodpovědnosti za druhé a ke smysluplnému využití volného času.
  • V současné době má sdružení více než 1.000 členů.
  • Od 1.1.2014 došlo dle NOZ ke změně právní formy. Ze sdružení se tedy stal spolek.
  • Od 27.9.2015 mění Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží svůj název a také stanovy. Nový název, jenž tento spolek přijal zní Sdružení Petrov, z.s.

Comments are closed.