Naše činnost

  • Sdružení Petrov, z.s. se zaměřuje na pomoc při výchově, formaci a rozvoji osobnosti mladého člověka se zvláštním zaměřením na účelné využití volného času. Chceme mladým pomoci při přípravě pro zodpovědný život ve společnosti od nejútlejšího věku až po dospělost.
  • Sdružení Petrov působí v různých koutech brněnské diecéze, kterou tvoří převážně Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.
  • Činnost sdružení probíhá pod vedením místních dobrovolníků formou pravidelných setkávání zájmových kroužků, společenství mládeže, pořádáním krátkodobých akcí a organizací dětských letních táborů. Pracujeme jak se členy Sdružení Petrov, tak s neorganizovanými dětmi a mládeží.
  • Důležitou součástí naší činnosti je také práce s romskými dětmi a mládeží v Dětském domě Zábrdovice – DDZ.
  • Pro svou činnost využíváme také naše základny – faru v Osové Bítýšce (Diecézní centrum života mládeže MAMRE) a táborovou základnu Junior ve Štítarech u Vranovské přehrady.
  • Jako nestátní nezisková organizace můžeme svou činnost vykonávat jen za pomoci finančních prostředků poskytnutých z různých grantových programů, dotačních projektů a darů jednotlivých přispěvatelů (členové, obce, podniky). Všem dárcům za jejich štědrost mnohokrát děkujeme.
  • Způsobem činnosti se zabývají také stanovy spolku.

Comments are closed.