Stanovy spolku

Stanovy Sdružení Petrov, z.s. nabývají účinnosti schválením valnou hromadou konanou dne 27. září 2015 v Osové Bítýšce.

Tyto stanovy ruší stanovy schválené Ministerstvem vnitra ze dne 6. 3. 2012, pod č. j. VS/1- 1818/93-R.

Stanovy Sdružení Petrov

Comments are closed.