Jak se stát členem

 • Členem Sdružení Petrov se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
 • Osoba se stává členem na základě písemné žádosti a následném rozhodnutí rady o přijetí za člena.
 • Člen spolku se svým členstvím zavazuje k úhradě členského příspěvku, který se platí vždy jedenkrát ročně.
 • Práva a povinnosti člena spolku vyplývají ze stanov.

Členské příspěvky jsou stanoveny takto:

 • Děti do 18 let….50,-Kč
 • Dospělí nad 18 let….150,-Kč

Výhody vyplývající ze členství ve Sdružení Petrov:

 • Možná dotace na letních táborech, příp. krátkodobých akcí.
 • Účastníci akcí, pořádaných našimi členy, jsou pojištěni proti úrazu.
 • Sleva 10% při nákupu knih v prodejně Donum, Petrov 9, Brno.
 • Sleva na vzdělávacích školeních pořádaných Sdružením Petrov.
 • Sleva na akcích pořádaných Diecézním centrem mládeže.
 • Sleva při ubytování v některé z našich základen.

Přihláška do Sdružení Petrov

 

Comments are closed.