Dětský dům Zábrdovice

Dětský dům Zábrdovice

→ Zařízení pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách.

O dětském domě

Dětský dům Zábrdovice – DDZ tvoří budova římskokatolické fary a farní zahrada. Je provozován Sdružením Petrov. DDZ byl postaven díky velkorysé pomoci pana Karla Velana. DDZ je zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. Většinu času tráví na ulici, kde jsou vystaveni silnému vlivu rizikového prostředí. DDZ nabízí uživatelům možnost využití nízkoprahového klubu, účasti na nejrůznějších volnočasových kroužcích, pro děti předškolního věku funguje klub Asaben. Nabízíme tak smysluplné trávení volného času uživatelům již od 4 let.

Sdružení Petrov, z.s. má dle zákona 108/2006 Sb. zaregistrovány dvě sociální služby – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD).

DDZ organizuje různé volnočasové aktivity.

Dětský dům Zábrdovice se účastní projektu – CENTRUM NOVÝCH METOD A PŘÍLEŽITOSTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ
CZ.1.07/1.2.00/14.00.11 | www.cnmpv.cz

Poskytování našich sociálních služeb se řídí regionálními kartami Jihomoravského kraje.

Jak se s námi spojit?

Kam za sportem v Brně - GIS Brno

Magistrát města Brna - odbor školství mládeže a tělovýchovy poskytlo na sportovní činnost na rok 2020 dotaci ve výši 8 000Kč.

Sociální služby

Staň se DOBROVOLNÍKEM

Na všech našich programech velmi rádi přivítáme nejen praktikanty, ale také dobrovolníky ochotné trávit s námi svůj volný čas.

V případě zájmu se ozvěte.