O nás

#sdruzenipetrov

Sdružení Petrov, z.s.

→ Sdružení pro práci s dětmi a mládeží

O Sdružení Petrov, z.s.

Sdružení Petrov je nestátní neziskovou organizací, která vychází z křesťanských principů a sdružuje aktivity mladých lidí brněnské diecéze.

Sdružení vzniklo 13. září 1993. Jeho posláním je práce s dětmi a mládeží, jejich výchova, formace a rozvoj. Mladé vedeme k převzetí zodpovědnosti za sebe i za své okolí, ke smysluplnému využívání volného času a službě druhým. Sdružení úzce spolupracuje s brněnským Diecézním centrem pro mládež.

Od roku 1997 je členem Asociace křesťanských sdružení mládeže. Zároveň jsme členem Rady dětí a mládeže kraje Vysočina. V současné době má sdružení více než 1.000 členů.

Od 1.1.2014 došlo dle NOZ ke změně právní formy. Ze sdružení se tedy stal spolek. Od 27.9.2015 mění Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží svůj název a také stanovy. Nový název, jenž tento spolek přijal zní Sdružení Petrov, z.s.

Naše činnost

 • Sdružení Petrov, z.s. se zaměřuje na pomoc při výchově, formaci a rozvoji osobnosti mladého člověka se zvláštním zaměřením na účelné využití volného času. Chceme mladým pomoci při přípravě pro zodpovědný život ve společnosti od nejútlejšího věku až po dospělost.
 • Sdružení Petrov působí v různých koutech brněnské diecéze, kterou tvoří převážně Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.
 • Činnost sdružení probíhá pod vedením místních dobrovolníků formou pravidelných setkávání zájmových kroužků, společenství mládeže, pořádáním krátkodobých akcí a organizací dětských letních táborů. Pracujeme jak se členy Sdružení Petrov, tak s neorganizovanými dětmi a mládeží.
 • Důležitou součástí naší činnosti je také práce s romskými dětmi a mládeží v Dětském domě Zábrdovice – DDZ.
 • Pro svou činnost využíváme také naše základny – faru v Osové Bítýšce (Diecézní centrum života mládeže MAMRE) a táborovou základnu Junior ve Štítarech u Vranovské přehrady.
 • Jako nestátní nezisková organizace můžeme svou činnost vykonávat jen za pomoci finančních prostředků poskytnutých z různých grantových programů, dotačních projektů a darů jednotlivých přispěvatelů (členové, obce, podniky). Všem dárcům za jejich štědrost mnohokrát děkujeme.
 • Způsobem činnosti se zabývají také stanovy spolku.

Staň se členem

Můžeme v tom být společně

Jak se stát členem

 • Členem Sdružení Petrov se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
 • Osoba se stává členem na základě písemné žádosti a následném rozhodnutí rady o přijetí za člena.
 • Člen spolku se svým členstvím zavazuje k úhradě členského příspěvku, který se platí vždy jedenkrát ročně.
 • Práva a povinnosti člena spolku vyplývají ze stanov.

Členské příspěvky jsou stanoveny takto:

 • Děti do 18 let….50,-Kč
 • Dospělí nad 18 let….150,-Kč

Výhody vyplývající ze členství ve Sdružení Petrov:

 • Možná dotace na letní tábory a celoroční kroužky.
 • Účastníci akcí, pořádaných našimi členy, jsou pojištěni proti úrazu.
 • Sleva na vzdělávacích školeních pořádaných Sdružením Petrov.
 • Sleva na akcích pořádaných Diecézním centrem mládeže.
 • Sleva při ubytování v některé z našich základen.
0

poslání - práce s dětmi a mládeží

0

let nepřetržité činnosti

0

letních táborů

0

víkendových akcí

Vedení spolku